Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Mateřská škola

Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Bystřice pod Lopeníkem, příspěvková organizace

Telefon:               572 646 745

mobilní telefon724 697 698

Provozní doba:   6:30 - 16: 00 hod

Paní učitelky: Jarmila Beníčková a Eliška Hodulíková

Mateřská škola se představuje

Areál MŠ se nachází v dolní části obce u místní vozovky poblíž autobusové zastávky. V roce 2003  jsme se přestěhovali do budovy ZŠ, která byla zrekonstruována pro tyto účely. Je to jednopodlažní budova s půdními prostory. V suterénu byla přistavěna kuchyň. Dále se zde nachází tělocvična, kotelna a jídelna. U vchodových dveří jsou dvě třídy ZŠ a společná šatna pro žáky ZŠ a MŠ.V horní části patra je třída MŠ, ředitelna a sociální zařízení pro naše děti a žáky.

Jsme jednotřídní vesnická škola, smíšené oddělení a navštěvují nás děti zpravidla ve věku od 2,5 do 6 let. K Ve třídě je přiměřené vybavení interiérem, v zorném poli dítěte, vhodná velikost nábytku a přiměřená výzdoba, přizpůsobena chápání předškolních dětí, snadný přístup k hračkám, pomůckám a materiálu.
Denní organizační řád je flexibilní, může reagovat na aktuální změny či aktuální z potřeb dětí

6.30 – 8.30

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým 
pracovníkům do třídy, volné spontánní zájmové aktivity

8.30 – 9.00Pohybové aktivity, osobní hygiena, dopolední svačina
9.00 – 9.30Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 
zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity
9.30 – 11.30Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku,
případně náhradní činnosti
11.30 – 12.15Oběd a osobní hygiena dětí
12.15 – 14.15Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
průběžné vstávání
14.15 – 14.45Odpolední svačina , osobní hygiena
14.45 – 16. 00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí,
v případě pěkného počasí mohou pobíhat na zahradě mateřské školy

Učitelky se především zaměřují na zvládnutí adaptace dětí, odloučení od rodiny, získávání hygienických a sebeobslužných  návyků daných věkovou skupinou.

Základním cílem je vytvořit pohodu a pěkné vztahy.