Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Mateřská škola

Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Bystřice pod Lopeníkem, příspěvková organizace

              odloučené pracoviště: Bystřice pod Lopeníkem 410

Telefon:               572 646 745 - budova ZŠ

mobilní telefon724 697 698 - nová budova MŠ

Provozní doba:   6:30 - 16: 00 hod

Paní učitelky:

  TŘÍDA  VEVERKY: paní učitelky: Jarmila Beníčková, Eliška Hodulíková,

                                školní asistentka: Lenka Švestková

  TŘÍDA  ŽABKY:     paní učitelky:    Mgr. Zuzana Horonyová, Mgr. Marta Beníčková

Mateřská škola se představuje

 Novostavba mateřské školy se nachází v dolní části obce, v těsné blízkosti s budovou základní školy, Od března 2019 je zahájen provoz zcela nové budovy,

Jsme dvoutřídní mateřská škola. Třída VEVERKY (děti 2,5 - 4 roky)

Třída ŽABKY (děti 5-6 let)

Prostory jsou zcela nově vybaveny, hračky umístěny v zorném poli dítěte, Vhodná velikost nábytku a přiměřená výzdoba,  je přizpůsobena chápání mladších i starších dětí.
Denní organizační řád je flexibilní, může reagovat na aktuální změny či aktuální z potřeb dětí

6.30 – 8.30

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým 
pracovníkům do třídy, volné spontánní zájmové aktivity

8.30 – 9.00Pohybové aktivity, osobní hygiena, dopolední svačina
9.00 – 9.30Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 
zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity
9.30 – 11.30Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku,
případně náhradní činnosti
11.30 – 12.15Oběd a osobní hygiena dětí
12.15 – 14.15Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
průběžné vstávání
14.15 – 14.45Odpolední svačina , osobní hygiena
14.45 – 16. 00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí,
v případě pěkného počasí mohou pobíhat na zahradě mateřské školy

Učitelky se především zaměřují na zvládnutí adaptace dětí, odloučení od rodiny, získávání hygienických a sebeobslužných  návyků daných věkovou skupinou.

Základním cílem je vytvořit pohodu a pěkné vztahy.