Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci ZŠ

Ředitelka ZŠ a MŠ - Bc. Monika Petrášová
Třídnictví

   Mgr. Marta Kunčarová, třídní učitelka I. třídy (1., 2. a 3. ročník)

   Mgr. Jitka Machalová, třídní učitelka II. třídy (4. a 5. ročník)

  Pedagogové ZŠ:

         Bc. Monika Petrášová, ředitelka ZŠ a MŠ

         Jana Muráriková, pedagog ZŠ, vychovatelka ŠD

         Irena Hodulíková - asistentka pedagoga

    Mgr. Dorota Rozová - mateřská dovolená

    Mgr. Lenka Žižková - mateřská dovolená


       Pedagogové  MŠ:

       Jarmila Beníčková- učitelka, (zástupce statutárního orgánu)

       Eliška Hodulíková- učitelka

                                    

Nepedagogičtí pracovníci

Eva Skočovská - školnice

Romana Petrůjová - vedoucí školní jídelny

Oľga Bendová - kuchařka