Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci ZŠ

Ředitelka ZŠ a MŠ - Bc. Monika Petrášová  monika.petrasova@zsbpl.eu

Třídnictví
   Bc. Monika Petrášová, třídní učitelka I. třídy (1. a 2. ročník)

   Mgr. Lenka Žižková, třídní učitelka II. třídy ( 3. ročník) lenka.zizkova@zsbpl.eu

   Mgr. Jitka Machalová, třídní učitelka III. třídy (4. a 5. ročník)  jitka.machalova@zsbpl.eu

  Pedagogové ZŠ:

         Mgr. Zuzana Horonyová - učitelka ZŠ  zuzana.horonyova@zsbpl.eu

         Jana Muráriková -  vychovatelka ŠD   jana.murarikova@zsbpl.eu

         Irena Hodulíková - asistentka pedagoga,

                                           vychovatelka ŠD            irena.hodulikova@zsbpl.eu

        Marcela Helová - asistentka pedagoga         marcela.helova@zsbpl.eu

        Marie Guryčová - školní asistent ŠD (logopedická cvičení)

         Mgr. Dorota Rozová - mateřská dovolená

       Pedagogové  MŠ:

       Jarmila Beníčková- vedoucí učitelka MŠ  jarmila.benickova@zsbpl.eu

       Eliška Matuchová - učitelka                        eliska.hodulikova@zsbpl.eu

       Mgr. Marta Beníčková - učitelka                marta.benickova@zsbpl.eu

       Mgr. Zuzana Horonyová - učitelka             zuzana.horonyova@zsbpl.eu

       Romana Jurigová - školní asistentka                        

  Správní zmaměstnanci

 Eva Skočovská - školnice, uklízečka ZŠ

 Bohumila Baná - uklízečka

 Jitka Gavendová - uklízečka MŠ, výdej stravy pro MŠ

 Romana Petrůjová - vedoucí školní jídelny, pomocná kuchařka

 Oľga Bendová - kuchařka