Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Den Země v Kovosteelu

28.4.2016 Dnes děti z MŠ navštívily firmu Kovosteel Staré Město

Dnes jsme se s dětmi zůčastnili oslav Dne Země v Kovosteelu Staré Město. Velkým zážitkem byla prohlídka pirátské lodi, kde děti třídily odpad za dohledu dvou pirátek, zatočily si kormidlem a vystřelily z děla. Po svačince prošly několik stanovišť a po splnění úkolů si právem zasloužily razítka, která jsme později vyměnili za tašku plnou drobných dárků. Na závěr přišlo překvapení v podobě skákacího hradu. Ještě v autobuse děti vzpomínaly na Červenou Karkulku, Otesánka, čertice, vodníka, krále i s královnou, kterým zazpívaly písničku o indiánech, u indiánů si vyzkoušely jízdu na "konících". A hlavně si prošly celou Kovozoo a obdivně prohlížely "plechová" zvířátka. Dnešní den se vydaři, a hlavně nám přálo počasí.