Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Školní jídelna

 KONTAKTY:

Vedoucí školní jídelny: Petrůjová Romana, tel: 739 227 079

Kuchařka: Bendová Oľga

Pomocný pracovník v kuchyni: Gavendová Nataša


- odhlášení stravy nejpozději do 07:30, první den nepřítomnosti možné odebrat stravu

- úhrada stravného zpětně bezhotovostní platba - nutné vyřídit souhlas k inkasu

- neodhlášená strava propadá
Spotřební koš ve školních jídelnách

     Možná se vám stalo, že vaše školou povinné dítko mělo výhrady ke stravování ve školní jídelně. Třeba jste mu dali zapravdu a sami se podivili, proč že je složení jídelníčku právě takové, jaké je. Podívali jste se ale na věc i z druhé strany? Čím se musí řídit vedoucí školních jídelen? Jednou z jejich základních povinností je dodržovat tzv. spotřební koš.

Limity vyrovnané stravy

Spotřební koš vlastně udává limity, které musí respektovat tvůrce jakéhokoliv školního jídelníčku. Je sestavený na základě doporučených výživových dávek v České republice a určuje měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech. Za vzorovou podobu spotřebního koše zodpovídají společně ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo zdravotnictví. Důvodem, proč se tato norma mění, jsou vždy nové poznatky v oblasti výživy.

Jídelníček sestavuje v prvé řadě školní jídelna. Svůj na míru šitý spotřební koš naplňuje na základě smluv s dodavateli potravin. Za podobu jídelníčku i kvalitu uvařeného jídla pak vždy zodpovídá vedoucí školní jídelny a ředitel školy.

Právo na názor máte, poslední slovo ne

K podobě jídelníčku mají právo se vyjádřit i rodiče, avšak i ti mohou své představy uplatňovat jen v souladu se spotřebním košem. Pokud mají rodiče a školní jídelna rozdílnou představu o podobě jídelníčku, rozhoduje dané stravovací zařízení, které poskytuje dětem určitou službu. Dodržování naplňování spotřebního koše školní jídelnou kontroluje Česká školní inspekce.

Školní stravování nemá povinnost zajišťovat speciální, zejména vegetariánskou stravu nebo dietní pokrmy. V prvním případě by šlo o nedodržení spotřebního koše, ve druhém případě nemáme vyžadující oddělené prostory pro jejich přípravu. Nezajišťujeme ani dohled nutričního specialisty, který je rovněž vyžadován pro zajištění dietního stravování.