Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Informace k testování žáků

18.11.2021 PROSÍME: Příchod žáků do školy v pondělí 22.11. 2021 nejpozději do 07:40. Žáci 4. a 5. ročníků půjdou do školy BOČNÍM VCHODEM!! Žáci, kteří navštěvují ránní školní družinu (06:15- 07:30), budou testováni hned po příchodu do školy. Rodiče těchto žáků, pokud je ráno doprovázíte, prosíme, počítejte s časovou rezervou, kdy by bylo vhodné počkat před budovou na výsledek testování, abychom Vás nemuseli obratem kontaktovat v případě pozitivity testu. Po rozkliku najdete z podrobné informace MŠMT ]

http://INFORMACE MŠMT PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021 Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku. • Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021 • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS • Testovat se bude antigenními testy• Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN,(očkování, PCR test, prodělání nemoci) a odmítnou testování ve škole,mohou se prezenčního vzdělávání účastnit jen tehdy, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech) o Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem.