Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

INSPEKČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2023

26.2.2023 Předkládáme Vám výsledek inspekční činnosti v naší MŠ a ZŠ, která se uskutečnila v závěru měsíce ledna. Inspekční zpráva je veřejně přístupný dokument. Dovolte mně, abych poděkovala všem Vám, kteří se podílíte na fungování naší školy. Vážím si podpory a spolupráce dětí, žáků, všech zaměstnanců školy, rodičů, zřizovatele i veřejnosti. Jsme rádi, že převahují silné stránky nad slabými a náměty pro zlepšení jsou pouze formálního charakteru. Samozřejmě se jimi budeme zabývat a posunou nás dále. Monika Petrášová