Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Organizace výuky od pondělí 1. února 2021

27.1.2021 Bohužel, dle oznámení MŠMT, se vzhledem k epidemiologické situaci nic nemění na organizaci výuky ve škole. Žáci 4. a 5. ročníku se i nadále budou učit distančně. Tito žáci obdrží výpis vysvědčení po návratu do školy. Ve čtvrtek 28. 01. 2021 si žáci s třídní učitelkou společně vyhodnotí uplynulé pololetí. Taktéž budou individuálně seznámeni s výsledky hodnocení za první pololetí, v rámci třídnické hodiny na MS TEAMS. Věříme, že se sitiace zlepší a uvidíme se brzy ve škole. Všm patří velké poděkování za snahu a zodpovědnost. Rodičům velmi děkujeme za spolupráci. Do dalšího pololetí si všichni přejme hlavně zdraví a optimismus.