Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Poděkování zastupitelstvu obce

6.10.2014 Končí volební období zastupitelstva obce


      Chtěla bych touto cestou poděkovat zastupitelstvu obce za spolupráci a pomoc škole v době jejího funkčního období. Velké poděkování patří zejména starostovi obce p. Viktoru Machalovi a místostarostovi p. Jaroslavu Banému, kteří nám vždy velmi ochotně pomohli a výborně spolupracovali.

     Poděkování také patří vždy ochotným pracovníkům - zaměstnancům obce p.Miroslavu Matějíčkovi a p. Miloslavu Machalovi, kteří se o údržbu školy starají ochotně a vzorně.

     Přejeme si, aby i nově zvolení členové zastupitelstva byli škole nakloněni,  očekáváme a těšíme se na vzájemnou spolupráci a pomoc. 

Za všechny ve škole Monika Petrášová