Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

vytvořeno: 16.2.2015, před 5 roky v rubrice Aktuality Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016  Č.j. zsbpl 28/2015

             Zveřejnění rozhodnutí o příjímání žáků  k základnímu vzdělávání

                            od školního roku 2015 /2015 v základní škole,

 jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bystřice pod Lopeníkem,   příspěvková organizace.

     Dle novelizovaného znění § 183 ŠZ  po 1. 1. 2012 v platném znění, zveřejňuji rozhodnutí k přijímání žáků  k plnění  povinné školní docházky  od  školního roku  2015 / 2016.

    Dnem zveřejněním tohoto seznamu 16. 02. 2015  se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet  patnáctidenní lhůta  pro odvolání.

  Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bystřice pod Lopeníkem, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 Registrační číslo

  Rozhodnutí

  ZS 01 / 2015

Přijat(a) k základnímu vzdělávání

  ZS 02 / 2015

Přijat(a) k základnímu vzdělávání

  ZS 03 / 2015

Přijat(a) k základnímu vzdělávání

  ZS 04 / 2015

Přijat(a) k základnímu vzdělávání

  ZS 05 / 2015

Přijat(a) k základnímu vzdělávání

  ZS 06 / 2015

Přijat(a) k základnímu vzdělávání

  ZS 07 / 2015

Přijat(a) k základnímu vzdělávání

  ZS 08 / 2015

Přijat(a) k základnímu vzdělávání

  ZS 09 / 2015

Přijat(a) k základnímu vzdělávání

  ZS 10 / 2015

Přijat(a) k základnímu vzdělávání

  ZS 11 / 2015

Nerozhodnuto


         Tento seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.                                                                                                                                            

                                                                                       Bc. Monika Petrášová, ředitelka školy


           V Bystřici pod Lopeníkem dne 16. 02. 2015