Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Souhrnné zprávy dotazníkového šetření MAPA školy, společnosti SCIO. Klima v naší MŠ a ZŠ

31.3.2022 Do tohoto šetření bylo zapojeno celkem 99 základních škol a 53 mateřských škol z ČR. i ZŠ Hodnotily se různé oblasti, které poskytují informace o spokojenosti či nespokojenosti s naší MŠ a ZŠ.

Hodnocení vztahů, atmosféry, prostředí, práci, posuzovali rodiče dětí MŠ, rodiče žáků ZŠ, dále žáci školy, pedagogové i provozní zaměstnanci. Výsledky naší školy jsou srovnávány také s ostatními zapojenými školami v ČR. Myslím si, že se nemáme za co stydět. Máme radost, hodnocení nás těší a zároveň velmi zavazuje, abychom zdárně pokračovali. Děkujeme Vám všem za spolupráci a podporu. Bez Vás by to nešlo...  Podrobné analytické zprávy jsou k nahlédnutí v MŠ i v ZŠ.  M. Petrášová