Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Výsledky příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2014 / 2015

14.5.2014 Zveřejnění výsledků příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014 / 2015 v mateřské škole

 Č.j. 51/2014

Zveřejnění výsledků příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání

od školního roku 2014 / 2015 v mateřské škole,

jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bystřice pod Lopeníkem


Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bystřice pod Lopeníkm, příspěvková organizace, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm.b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vydává v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, toto zveřejnění výsledků přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Dnem zveřejněním tohoto seznamu – 14. 05. 2014- se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet patnáctidenní lhůta pro odvolání.

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky základní a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bystřice pod Lopeníkem a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje


Registrační číslo

Rozhodnutí

MS 01 / 2014

Přijat(a) k předškolnímu vzdělávání

MS 02 / 2014

Přijat(a) k předškolnímu vzdělávání

MS 03 / 2014

Přijat(a) k předškolnímu vzdělávání

MS 04 / 2014

Přijat(a) k předškolnímu vzdělávání

MS 05 / 2014

Přijat(a) k předškolnímu vzdělávání

MS 06/ 2014

Přijat(a) k předškolnímu vzdělávání

MS 07 / 2014

Přijat(a) k předškolnímu vzdělávání

Tento seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Bc. Monika Petrášová

ředitelka školy