Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Základní hygienická pravidla od 1. září

vytvořeno: 31.8.2020, před 4 roky v rubrice Aktuality MŠ, ZŠ, školní družina i školní jídelna zahajují svůj provoz v plném rozsahu, není vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti
 •  je dbáno na zvýšenou míru dodržování pravidel hygieny
 • důkladné mytí rukou, použití dezinfekčních prostředků na ruce i povrchy
 • v průběhu dne se budou potkávat stále stejné skupiny dětí a žáků
 • děti si samy neberou příbory
 • žádáme rodiče dětí MŠ, aby pohyb v budově MŠ omezili jen na nezbytně nutnou dobu
 • žádáme rodiče žáků ZŠ, aby své děti předávali a vyzvedávali u vstupních dveří do budovy školy
 • v budově MŠ i ZŠ platí omezený pohyb cizích osob (nutné nahlášení předem)
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění mají vstup do budovy MŠ i ZŠ zakázán
 • prosíme rodiče, informujte neprodleně školu o případném výskytu infekčního onemocnění svých dětí
 • v případě druhého stupně pohotovosti (semafor oranžový) KHS zavede povinnost nošení roušek ve společných prostorách škol (s výjimkou mateřské školy)
 • sledujte pravidelně webové stránky školy, kde budou aktuální informace a případné změny