Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Zápis do mateřské školy od 2023/2024 je 10. a 11. května 2023 v MŠ, od 08.00 - 15.00.

vytvořeno: 14.4.2023, před 11 měsíci v rubrice Aktuality K zápisu přineste: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.(viz příloha). Povinné očkování se NEVZTAHUJE na děti, které budou v posledním (povinném) ročníku MŠ. Vyplněný formulář je možné odevzdat osobně v MŠ či zaslat datovou schránkou ve dnech 10. a 11. 05. 2023. ID DS:8qhk8pv. NE - DŘÍVE! Pokud nemáte možnost formulář žádosti vytisknout, vyzvedněte si jej od 18. 04. 2023 V MŚ.

Do mateřské školy je možné zapsat děti, které dovrší tří let v průběhu celého školního roku 2023/2024.  (tedy od 01. 09. 2023 - 31. 08. 2024). I když plánujete nástup dítěte až v průběhu roku. Máte tak větší jistotu přijetí. Kritéria přijetí budou uplatněny v případě převýšení žádostí nad kapacitou MŠ a jsou uvedena ve formuláři žádosti.