Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Zástupce zákonných zástupců do školské rady

11.10.2021 V rámci společného setkání se zákonnými zástupci žáků ZŠ jste byli seznámeni s činností školské rady. Bylo nutné zvolit nového zástupce- člena školské rady, který bude zastupovat nezletilé žáky. Informuji Vás o výsledcích hlasování. Rozdáno 40 hlasovacích lístků, odevzdáno 33 hlasovacích lístků. Devět hlasů získala paní Marcela Moučková, dvacet čtyři hlasů získala paní Kateřina Beníčková a stala se tak novou členkou školské rady zastupující zákonné zástupce. Děkujeme Vám za Vaše hlasování. Paní Beníčkové blahopřejeme a těšíme se na spolupráci. Dorota Rozová, předseda volební komise.