Bystřice pod Lopeníkem 173,687 55,

ředitelka: Bc. Monika Petrášová

tel.572646745, e-mail:zsbystrice@uhedu.cz

Zájmové kroužky

Přehled a rozvrh zájmových aktivit a výuka nepovinného předmětu - náboženství ve školním roce 2019/2020


   ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Denzájmová činnost - ročníkčas - týdenvedoucí
POKLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER (4. a 5. r.)

14:00 - 15:30

každý týden

p.uč.Žižková

ÚT


 ČTENÁŘSKÝ KLUB  (4.a 5.r.)

------------------------------------

DOVEDNÉ RUCE (1. - 5. ročník)

---------------------------------------

KERAMIKA  ( 1. a 2. ročník)


14:-15:30 každý týden

15:00 - 16:00

každý týden

13.00 - 15:00

sudý týden

p. uč. Machalová

p.uč. Muráriková

p.uč. I. Hodulíková


ST

NÁBOŽENSTVÍ (nep

1.a 2. roč. - sudý týden

3. ročník -   každý týden

4. a 5. roč. - lichý týden


13:00 - 13:45

13:45 - 14:30

13:00 - 13:45


PharmDr.

Marie Ondráčková


ČT

SPORTUJ VE ŠKOLE  3.,4.a 5.r sudý týden

KERAMIKA  3.,4. a 5. roč.

lichý týden

13:00- 15:00


13:00 - 15:00

p.uč. Marta Beníčková

p.uč. Irena

Hodulíková


SPORTUJ VE ŠKOLE 1.a 2. roč.

sudý týden

VAŘENÍ  1. - 5. ročník

lichý týden

13:00 - 15:00


13:00 - 14:00

p. uč. Marta Beníčková


p.uč. Muráriková


  PEDAGOGICKÁ INTERVENCE - dle individuálních rozvrhů

  PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE - dle individuálních rozvrhů             


MATEŘSKÁ ŠKOLA

LOGOPEDIE   BENÍČKOVÁ - dle indiv. domluvy 

FLÉTNA         E. HODULÍKOVÁ - dle indiv. domluvy (v rámci výchov. vzděl. práce)